Klæd ledelsen på – selv til komplekse kriser

Uddannelse og træning i krisehåndtering er en helt afgørende forudsætning for at være klar til at redde virksomheden ud af krisen, når den opstår. Virksomhedens ledelse skal have konkrete, praktisk anvendelige værktøjer til at navigere situationen og træffe de rigtige valg, ofte under stort pres.

Når vi i Human Advisor Group hjælper vores kunder med at uddanne kriseteams og træne dem i krisehåndtering er det altid helt afgørende, at metoderne og værktøjerne rent faktisk kan blive anvendt i praksis.

Vi møder ofte deltagere, som i forbindelse med andre kriseøvelser har stået overfor komplekse og uhåndtérbare scenarier – hvilket i sidste ende har givet anledning til mere kritik og fejlfinding end egentlig læring og styrkelse af organisationens evne til at imødegå og håndtere kriser.

Derfor er det et afgørende princip for os, at vi ikke øver deltagerne i situationer og problemstillinger, som de ikke har værktøjerne til at håndtere. Det er er vores ansvar som rådgivere og træningsansvarlige, at klæde deltagerne på til at den træning, de skal gennemføre.

Det er vores erfaring, at den bedste indlæring og samlede forbedring af organisationens evne til krisehåndtering altid omfatter en balance mellem pædagogisk anlagt stress (gennem scenarie og indspil) og deltagernes succesoplevelse, når anvender værktøjerne og lykkes med det. Vi bruger altid en række realistiske indspil, når vi træner, og baserer dem på principperne for Stress Inoculation Training for at tilsikre læring og i sidste ende mestring af krisehåndteringsværktøjerne.

Du kan høre mere om vores tilgang uddannelse og træning i krisehåndtering på Risiko Radio episoden her:

…og om vores syn på kriseledelse her:

Vil du høre mere – eller har du et konkret træningsbehov?

Tag fat i os her:

MIchael Sjøberg på ms@humanadvisor.dk – mobil 30256474 eller

Henrik Christiansen på henrik@humanadvisor.dk – mobil 30611266