BAGGRUND

Kommuner landet over rammes naturligt nok af og til af hændelser, som kræver helt særlige tiltag. I disse tilfælde kommer kommunen og dens medarbejdere direkte – eller i overført betydning – under angreb. Som følge heraf opstår måske en egentlig krise, der ikke kan håndteres i den daglige drift, men som kræver helt særlige skridt på tværs af forvaltningen. Kommunen har under disse kriser ikke blot en omverden, der skal håndteres, men har også et ansvar indadtil over for de medarbejdere, som mest direkte rammes af krisen.

 

Som kriseeksempler kan nævnes:

Vi ved, at en kommunes evne til at komme godt igennem kriser som ovennævnte hænger direkte sammen med, hvor godt kommunen er forberedt – herunder, om de relevante håndteringspolitikker og kriseplaner er på plads.

Vores erfaring er, at det er væsentligt, at kommuner forbereder sig på at håndtere disse særlige hændelser både før, under og efter hændelsen. Derfor har vi sammensat en årlig rådgivningspakke, som dels nedsætter risikoen for at I bliver ramt – og dels gør kommunen mere robust til at håndtere situationen, når den opstår.

 

VORES KONCEPT

Vores koncept omfatter en række tiltag, alt sammen for at styrke ledelsen og Kommunens modstandsdygtighed ift. krisehåndtering. Processen består af fire trin:

Trin 1: Først gennemføres en indledende behovsafdækning. Undersøgelsen skaber dels et overblik over de for kommunen relevante risici, som den er eksponeret mod – og dels afdækker den Kommunens modenhedsniveau og modstandsdygtighed specifikt ifht. kriser. Der genereres typisk 4-5 scenarier, som der arbejdes videre med. Det er afgørende, at det videre arbejde gøres så operationelt og relevant som muligt for den enkelte kommune.

Trin 2: Resultatet af behovsafdækningen og de deraf afledte anbefalinger sammenfattes i en rapport, som vi kommer og præsenterer. Derefter gennemgås de næste skridt i konceptet, dvs. planen for det videre arbejde med kriseplaner iværksættes, og der træffes endelig beslutning om, hvordan den egentlige kriseøvelse overordnet set skal designes.

Trin 3: Kommunen modtager nye (eller opdaterede) kriseplaner. Kriseøvelsen justeres på en måde, hvor de nu udarbejdede kriseplaner prøves af i praksis.

Trin 4: Vi gennemfører en pædagogisk og lærerig kriseøvelse, der følges op af en afrapportering. Formålet med øvelsen er at øve anvendelsen af kriseplanerne i praksis. Læringsudbyttet er i fokus.

 

TILLÆGSYDELSER

Kommunen kan desuden efter eget ønske tilkøbe en række tillægsydelser hos Human Advisor Group:

Håndtering af fysiske angreb

Medarbejdere, der er i særlig fare for at blive udsat for fysiske angreb, uddannes i at håndtere sig selv og angriberen, hvis situationen indtræffer. Uddannelsen tager ½ til en hel dag, og tilpasses deltagernes hverdag.

Rejsesikkerhed: Uddannelse af rejsende

Uddannelsens formål er at sænke Kommunens risikoprofil for rejsende medarbejdere i udlandet.

Deltagerne vil blive bibragt en viden og en række værktøjer, som samlet begrænser de fysiske og psykiske skader, hvis noget alligevel går galt.

Reintegrationstiden for uddannede personer, som kommer til skade, overfaldes eller kidnappes i udlandet er væsentligt lavere (ned til 10%) end for de, som ikke er klædt på til at håndtere situationen. Netop evnen til at kunne træffe aktive bevidst valg og håndtere egen frygt og stress i tilspidsede situationer sænker risikoen for traumatisering – samt det eventuelle omfang heraf.

Det betyder for kommunen at både de menneskelige såvel de økonomiske omkostninger ved kritiske hændelser i udlandet sænkes.

 

Støtte ved krisesituationer (abonnement)

Human Advisor Group er en af de få danske virksomheder, som kan yde støtte med en dansk rådgiver, også under internationale krisehændelser. Vi råder samtidig over specialiserede debriefere, som har stor erfaring i at hjælpe med at tilrettelægge reintegrationsprocessen for medarbejdere, som har været udsat for krisesituationer.


ANSVARLIG RÅDGIVER

Henrik Christiansen er vores primære rådgiver i kommunale krisesager.

Ring eller skriv til Henrik
Mobil 30611266
E-mail henrik@humanadvisor.dk