Menneskers sikkerhed er vores speciale.

Sikkerhed, beredskabsplanlægning, risikostyring og krisehåndtering bliver ofte gjort til noget meget mekanisk – og til noget, man kan skrive sig ud af i alenlange politikker og procedurer.

Ja – politikker og procedurer er vigtige.

Men de skal afspejle aktive og bevidste valg og prioriteringer i forhold til jeres egen risikoappetit – og som ledelse skal I kunne bruge dem i praksis, når det brænder på. Og medarbejderne skal uddannes til at en adfærd, der afspejler jeres holdning og aktive stillingtagen til de risici, jeres virksomhed står over for.

Og endelig skal virksomhedens krisehåndtering fungere i virkeligheden, når der er brug for den.

Hos Human Advisor Group tror vi på en aktiv, intelligent tilgang til sikkerhed og risikostyring, hvor politikker & procedurer hænger sammen med hvordan vi uddanner medarbejderne og håndterer kriser.