Som en reaktion på de stigende problemer med røverier og trick-tyveri har Danske Guldsmede og Urmagere og Human Advisor har sammen udviklet en række tiltag og kurser, som skal sænke risikoen for økonomisk og menneskelige tab i forbindelse med berigelseskriminalitet begået mod DGU’s medlemmer.

Det betyder, at vi nu udbyder en række produkter, som er specielt udviklet til branchen – til særpris for DGU’s medlemmer.

RØVERIHÅNDTERING: PRAKTISK KURSUS

Formålet med kurset er at give deltagerne konkrete værktøjer til at håndtere sig selv og situationen, således at økonomiske tab såvel risikoen for fysisk og psykisk overlast minimeres.

Efter kurset vil deltagerne kunne anvende en række værktøjer, som gør det muligt at bevare den psykiske kontrol under et røveri. Den psykiske kontrol og evne til at træffe aktive, bevidste valg er forudsætningen for at kunne håndtere situationen bedst muligt.

Samtidig har undersøgelser vist, at personale, som er uddannet i håndtering af røverier og røveriforsøg, har langt færre sygedage i sammenligning med de, som ikke er uddannet til situationen.

Vi oplever også, at kurset gør medarbejderne glade og mere trygge:

”Eftersom tyveri og røveri mod guldsmedebutikkerne er et stigende problem,- så tænkte jeg ikke længe over tilbuddet som DGU oplyste sine medlemmer om.

Human Advisor formåede gennem små skuespil, at ruste og udstyre medarbejderne med en større handlekraft hvis en sådan situation skulle opstå. Medarbejderne er blevet mere selvsikre og væsentligt mere opmærksomme i butikkerne. Vi har alle haft et stort udbytte af kurset og kan varmt anbefale det til branchens kolleger.”

– Eva-Lena Nystrøm, indehaver, Guldsmed Helbo i Aalborg

Endelig øger uddannelsen deltagernes generelle opmærksomhedsniveau i forhold til mistænksomme personer, hvilket kan være med til at afskrække gerningsmænd, som planlægger at gennemføre et røveri.

Uddannelsen er baseret på den viden og tilgang, forsvaret anvender til at uddanne sine medarbejdere i håndtering af tilbageholdelser – herunder gidseltagninger og kidnapninger.

Underviserne fra Human Advisor er blandt Europas førende eksperter i håndtering af tilbageholdelsessituationer.

 

Vores kontaktperson på røveriområdet er Michael Sjøberg.
Du kan kontakte ham direkte her: