“Lyver du?” er vores specialkursus i kropssprogsanalyse og løgndetektion.

Længde
Kurset findes både som et dagskursus (7 timer) og som et halvdagskursus (3 timer).

Formål
Formålet med kursus er at sætte deltagerne i stand til at anvende kropssprogsanalyse i det daglige arbejde, herunder at sætte dem i stand til at opdage løgne og usandheder hos andre mennesker. Vægten på kursus er lagt på, at deltagerne skal kunne anvende kropsprogsanalyse operativt, f.eks. under møder, forhandlinger eller lignende.

Kurset er baseret på principperne for Behavioural Symptoms Analysis (BSA) og på den metode, som bl.a. FBI anvender i afhøringsmæssige sammenhænge.

 

Indhold
Kurset omfatter tre sammenhængende emner, som illustreret her:

 

Med andre ord er kropssprogsanalyse som kompetence er udgjort af tre delkompetencer:

Den første delkompetence er en baggrundsviden om menneskets stresssystem. Denne viden er grundlaget for at forstå de verbale og synlige indikatorer, der kan afsløre, når et menneske lyver eller bliver usikker.

Den anden delkompetence er evnen til auditiv identifikation af stresssymptomer i personens verbale kommunikation: Der er en række ting i en persons tale og sætningskonstruktion, som indikerer stress og/eller løgn – en person konstruerer simpelthen sine sætninger på en anden måde, når han lyver.

Den tredje og sidste delkompetence er den visuelle identifikation af stresssymptomer i kropssproget og mimikken – små tegn på, at hjernen konstruerer en løgn. Kurset i kropssprogsanalyse dækker alle tre delkompetencer.

Forskellen på det korte og det lange kursus er først og fremmest taksonomisk – på det lange kursus har vi langt flere praktiske øvelser, og deltagerne bliver på den måde bedre til anvende værktøjerne.

Underviser
Vores primære instruktør på kurset er Michael Sjøberg. Michael er uddannet gidselforhandler og har siden 1999 beskæftiget sig professionelt med krisekommunikation og kulturelt betinget konfliktløsning. Han ekspert i kropssprogsanalyse og kandidat i statskundskab med speciale i kompleks risikostyring, krisekommunikation og strategisk håndtering af højt profilerede gidseltagninger. Han har været med til at grundlægge og implementere Forsvarets gidselhåndteringskoncept, hvor han blandt andet har undervist instruktører og efterretningsfolk i relationsopbygning og kropssprogsanalyse.

Kontakt
Vil du vide mere? Fang hos her:

    Dit navn (skal udfyldes)

    Din e-mail (skal udfyldes)

    Emne (skal udfyldes)

    Din besked (skal udfyldes)