MICHAEL SJØBERG, ejer & adm. direktør

Michael Sjøberg har siden 1999 beskæftiget sig professionelt med krisekommunikation og kulturelt betinget konfliktløsning. Han er kaptajn af reserven og kandidat i statskundskab med speciale i kompleks risikostyring, krisekommunikation og strategisk håndtering af højt profilerede gidseltagninger. Han har været med til at grundlægge og implementere Forsvarets gidselhåndteringskoncept.

Han er uddannet Critical Incident Stress Debriefer af ICISF i Maryland, USA og gidselforhandler af New Scotland Yard. Michael har uddannet mere end tusind mennesker i rejsesikkerhed og gidseloverlevelse og har fungeret som rådgiver for en lang række private og offentlige organisationer.

E-mail: michael.sjoeberg@humanadvisor.dk
Mobil: (+45) 30 25 64 74

 

 


 

 

HENRIK CHRISTIANSEN, sikkerhedsrådgiver & chefinstruktør

Henrik er en erfaren sikkerhedsrådgiver med speciale i menneskelige risici – og er samtidig vores chefinstruktør. Han er oprindeligt sprogofficer i russisk og serbokroatisk og har været med til at starte Forsvarets koncept for håndtering af gidselsituationer.

Samtidig har Henrik udviklet vores uddannelseskoncept i kropssprogsanalyse for HR-folk.

E-mail: henrik@humanadvisor.dk
Mobil: (+45) 30 61 12 66